Asbestikartoitukset


Asbestikartoitukset

   -Näytteenotto 75€ + raportti 150€ (max 2 näytettä)

   -Näytteiden laboratoriomaksu n. 60-150€/näyte kiirellisyyden mukaan.